Good evening niggas!

msshearty:

Your voice is my favorite sound, my favorite music, my favorite tune.

Goodbye

mamaya na lang kung kakayanin ko pa. hehe

  • I can't get you out of my mind
  • Where were you at my worst?

onewordenglish:

Ito nalang ang available designs. Okay? Okay. 

(via senyoraclarita)

Hi crush.

  • Binihag mo ang aking paningin oh chinito

Love at first sight

Love agad? Ang landi naman.

kyungsoo giving the girl a pillow

(Source: 2jongs1soo, via v-dyo)